بیلت سی آی اس رو به رشد

پایگاه خبری آرتین پولاد – بیلت در بازار
صادرات سی آی اس روزهای اخیر صعودی بوده است. شاخص قیمت متال بولتن برای بیلت سی
آی اس ۵۱۶ دلار هر تن فوب است  که ۱۱ دلار
رشد قیمت داشته است. بیلت صادراتی اوکراین تا ۵۲۵ دلار هر تن فوب شنیده شده است.
به گزارش آرتین پولاد،  در ترکیه قیمت درخواستی خریداران از ۵۱۵ دلارهر تن سی اف آر
بالاتر شنیده نشده است. فعالان بازار معتقدند شاید روزهای آتی قیمت بیلت سی آی اس
بالاتر برود چرا که در مواردی بیلت روسیه تا ۵۴۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه نیز
شنیده شده است.
منبع: metal bulletin