بیانیه انجمن تولیدکنندگان فولاد در حمایت از وزارت دکتر شریعتمداری

به دنبال معرفی دکتر شریعتمداری از سوی رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم، انجمن تولیدکنندگان فولاد در بیانیه ای ضمن حمایت از وی، بها دادن به تشکل ها و مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری های صنعتی- اقتصادی کشور را مهمترین مطالبه بخش خصوصی از وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد.
اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران پس از تشکیل جلسه فوق العاده بیانیه ای در حمایت از دکتر شریعتمداری وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم صادر کردند:

در بیانیه انجمن آمده است:
سوابق اجرایی متعدد و کارنامه مثبت دکتر شریعتمداری در پست های مدیریتی مختلف و تسلط ایشان در حوزه های مختلف اقتصادی و صنعتی، تولیدکنندگان فولاد کشور را به عملکرد آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار کرده است.
برنامه ارائه شده از جانب آقای دکتر شریعتمداری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، نشان از درک صحیح از شرایط صنعتی روز کشور و مدیریت خردمندانه ایشان داشته و ارزیابی این انجمن از برنامه مذکور، بسیار مثبت تلقی می گردد. براین اساس ضمن آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان، انتظار داریم بها دادن به تشکل ها و مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری های صنعتی و اقتصادی کشور را به عنوان مهمترین مطالبه بخش خصوصی از وزیر آینده صنعت، معدن وتجارت در اولویت برنامه های خود قرار دهند.