تراز تجاری چگونه مثبت می‌شود؟

پایگاه
خبری آرتین پولاد – یک عضو هیات نمایندگان
اتاق بازرگانی تهران گفت:«کشورهایی که به رشدهای دو رقمی در اقتصاد رسیدند، در جهت
تشویق صادرات برای صادرکننده ها یارانه در نظر می گیرند.»
محمدرضا نجفی منش،
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره
به راههای مثبت شدن تراز تجاری کشور گفت:« اولین راهکار توسعه صادرات، واقعی کردن نرخ
ارز است؛مادامی که نرخ ارز را به صورت فشرده نگه داریم این تصمیم به سود واردات و به
ضرر صادرات تمام خواهد شد. بنابراین باید نرخ ارز واقعی شود و از سویی سیاست یکسان
سازی نرخ ارز به سرعت اجرایی شود.»
او ادامه داد:« راهکار
دیر فراهم کردن زمینه رقابتی کردن تولیدات کشور است؛ بدین منظور باید نرخ سود تسیهلات
بانکی کاهش یابد. زمانی که تسهیلات با بهره ۲۴ درصد  به تولید اختصاص می یابد،معلوم است که هزینه تولید
بالا می ماند.این گران تمام شدن تولید سبب می‌شود که محصول تولیدی ایران در رقابت با
انواع مشابه خارجی که مثلا با بهره ۲ درصدی تولید شده است، قادر به رقابت نیاشد.»
نجفی منش عنوان کرد:«
در مرحله بعدی باید برای صادرات سوپسید در نظر گرفت؛ به طور مثال دولت ترکیه به تولیدکنندگانش
تا ۸۰ درصد از  هزینه شرکت در نمایشگاه های بین المللی را پرداخت
می کند. این موضوع برای تشویق صادرکنندگان بسیار موثر است. از سویی برای توسعه صادرات
یارانه در نظر می گیرند.»
او بیان کرد:«از طرف
دیگر معمولا زمانی که مسئولان و مقامات عالی رتبه به کشوری سفر می کنند به همراه خود
یک تیم از بخش‌خصوصی همراه می کنند که این افراد بتوانند موقعیت های صادراتی بسازند.»