تعطیلات تابستانی کمرنگ بریتانیا با افت ارزش پوند

پایگاه خبری فولاد
ایران – امسال در
انگلیس کسانی که به تعطیلات تابستانی می روند باید
خود را آماده کنند وقتی پوند های خود را به یورو تبدیل می کنند تاثیرات منفی
برگزیت را ملموس تر حس کنند. یک بانک سرمایه گذاری پیش بینی کرده این ارزها  در راه برابر شدن هستند.  در حال حاضر یک پوند حدود ۱.۰۹ یورو می باشد در
حالی که روز قبل از بلی گفتن به خروج انگلیس از حوزه یورو در ژوئن ۲۰۱۶ معادل ۱.۳۱
یورو بود.
به گزارش آرتین پولاد، بدین
ترتیب شاید بتوان گفت امسال در بریتانیا مسافرت های تابستانی کمتر خواهد شد.
مورگان استنلی برآورد کرده در سه ماهه نخست سال آینده میلادی باید منتظر برابر شدن
ارزش پوند و یورو باشیم و چه بسا ۱.۰۲ پوند معادل یک یورو گردد. در این صورت برای
اولین بار پس از ۱۸ سال یورو با پوند برابری خواهد کرد.
منبع: Guardian