تغییر مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت/ علیقلی زاده با حکم سرپرستی جانشین امیری شد!

به گزارش آرتین پولاد: رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت طی حکمی علیقلی زاده را به عنوان سرپرست دفتر صنایع معدنی این وزارتخانه منصوب و از زحمات سیف الله امیری در طول دوران تصدی این مسئولیت تقدیر کرد.

علیقلی زاده پیش از این جانشین محتشمی پور در معاونت معدنی وزارت صمت بوده و سابقه دیگری از رزومه وی اعلام نشده است.

سیف الله امیری، از سال ۱۳۹۶ به سمت مدیرکل دفتر صنایع معدنی غیرفلزی منصوب و بعد از ادغام دفاتر فلزی و غیرفلزی وزارت صمت با یکدیگر، از سال ۱۳۹۷ عهده دار مدیر کلی دفتر صنایع معدنی این وزارتخانه شد و حدود ۶ سال سخت و پرتلاطم همزمان با تغییرات فراوان در راس وزارت صمت و معاونین آن و البته همراه با تعدد بخشنامه ها و مقررات را در این سمت گذراند.