تقاضای مقاطع سی آی اس بهبود می یابد

پایگاه خبری آرتین پولاد – بازار مقاطع سی آی اس اخیرا در انتظار بوده و هر دو طرف معامله منتظر روشن
شدن روند بازار بیلت نشستند. به گزارش آرتین پولاد، البته
هفته های آتی فعالیت بازار بهبود خواهد یافت.
قیمت فعلی میلگرد صادراتی سی آی اس ۱۰ تا ۱۵ دلار نسبت به
سه هفته قبل بالاتر است و ۵۴۵ تا ۵۵۰ دلار هر تن فوب شده است. مفتول صادراتی از
۵۷۰ تا ۵۸۰ دلار به ۵۶۰ تا ۵۷۰ دلار هر تن فوب کاهش قیمت داشته است.
منبع: metal expert