تمدید گواهینامهISO9001:2008بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن
تمدید گواهینامهISO9001:2008بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن

 بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن بعد از کسب رتبه برترین بیمارستان خصوصی استان و در حالی که خود را آماده دریافت رتبه عالی در سطح کشور می نماید، مورد ممیزی و ارزیابی شرکت توف نورد آلمان قرار گرفت.

تیم ارزیاب بعد از دو روز بازدید و بررسی کلیه امکانات و بخش های مختلف بیمارستان گواهینامهISO9001:2008این بیمارستان را تمدید نمودند. در مراسم اختتامیه این مراسم که در سالن همایش های بیمارستان و با حضور دکتر علیرضا آجدانی ریاست بیمارستان، دکتر قدیری معاون بیمارستان، پزشکان و مدیران بخش های مختلف برگزار گردید، مهندس بهنام محمدی سرممیز تیم ارزیابی طی سخنانی گفت :  از تمامی نقاط قوت و ضعف بیمارستان بازدید به عمل آمد. با مسئولین و حتی بیماران و همراهان آن ها صحبت شد. اهداف استراتژیک و الزامات قانونی مورد ارزیابی قرار گرفت و مطمئن باشید در گزارشات به واقعیت ها توجه گردیده و شاخص ها نشان دهنده نقاط قوت بسیار مطلوب می باشند.

مهندس محمدی ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته و ابتکارات بیمارستان شهید مطهری در راستای خدمت رسانی مطلوب به مراجعین توصیه نمود : جهت ارتقاء این فرآیندها به مقوله آموزش و سایر شاخص های جاری بیمارستان ،‌توجه ویژه گردد.

وی افزود : در شاخص رضایتمندی بیماران و همراهان بهداشت محیط، اتاق های عمل بیمارستان شهید مطهری بسیار خوب عمل کرده و امیدواریم این شاخص الگویی برای دیگر بیمارستان ها باشد. تجهیزات به خوبی ردیابی شد و بیمارستان شهید مطهری از تجهیزات بسیار خوب و مدرنی برخوردار می باشد.

 مهندس محمدی ضمن تأیید تمدید گواهینامهISO9001:2008در بیمارستان شهید مطهری از تلاش های دکتر آجدانی و همکارانشان به لحاظ رعایت الزامات قانونی و پیشرفت این بیمارستان و مدیریت استراتژیک تقدیر نمود.

در پایان مراسم دکتر آجدانی رئیس بیمارستان شهید مطهری ضمن تشکر از دقت بالای تیم ممیزی و اعلام نظرات آن ها در جهت تقویت و توسعه درمان و سلامت تمامی اقشار مردم از زحمات پزشکان و کلیه همکاران شاغل در بیمارستان تقدیر نمود.

وی گفت : به این مهم دست نمی یافتیم مگر با تلاش و جدیتی که تمامی پزشکان و دیگر همکاران در تمامی بخش های بیمارستان انجام داده اند.