تولید ۹۰‌ میلیون تن سنگ آهن در ایران طی سال گذشته

به گزارش آرتین پولاد: ۹۰ میلیون تن سنگ آهن در کشور در سال گذشته تولید شد.

به نقل از منافن، بیش از ۹۰ میلیون تن سنگ آهن در کل ایران در سال گذشته تولید شده است که فقط هفت درصد از آن صادر شده است.
کاهش صادرات سنگ آهن به دستور رهبر ایران صورت گرفته تا از صادرات مواد معدنی فرآوری نشده جلوگیری شود و در کشور برای تولید محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر استفاده شود‌.