ثبات قیمت صادراتی ورق گرم چین در راستای رونق بازار داخلی

پایگاه خبری آرتین پولاد – طی این هفته قیمت ورق گرم در بازار صادراتی چین ثابت بود، چراکه روند تقاضا
در بازار داخلی هنوز قیمتها را بالا نگه داشته اما کندی فروش در بازار صادراتی،
روند قیمتها در این بازار را ثابت نگه داشته است. به گزارش آرتین پولاد، کارخانه های بزرگ ورق گرم ضخامت ۳ تا ۱۲ میلیمتر را در قیمت ۵۶۰ تا ۵۷۰ دلار
در تن فوب عرضه می کنند. قیمت پیشمهادی کارخانه های ریزائو و شاگتنگ گروپ به بازار
بین المللی به ترتیب ۵۶۰ و ۵۶۵ دلار در تن فوب است هرچند این قیمتها نیز مورد
تایید خریداران خارجی قرار نگرفته چراکه علاوه بر تقاضای بالای داخلی افزایش ارزش
یوان نیز دلیل دیگر افت بازار صادراتی ورق گرم چین است.
منبع: Metal Expert