حسین عبده تبریزی در همایش اقتصاد ایران و چالش نظام بانکی در افق ۱۴۰۰

پایگاه
خبری آرتین پولاد – از دولت یازدهم تفاوت بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی شکل گرفت
لذا سود واقعی افزایش یافت و یک بدهی در ترازنامه بانک ها شکل گرفت که در برابر آن
دارایی وجود نداشت
چرا نرخ سود همگام با تورم کاهش نیافت؟ از دید من، تعیین دستوری
نرخ سود و برخورد قاطع با متخلفان است
نرخ بالای سود  شرایط
پایداری برای اقتصاد ایجاد نمی کند
در سیستم بانکی به علت سودهای موهومی زیان های بالایی داشته ایم
و این زیان باید تقسیم شود
اقتصاد سیاسی حکم میکند این زیان به سپرده گذار وارد نشود
سه موضوع برای بانک مرکزی وجود دارد. اول چگونگی  اعمال نرخ ۱۵ درصد، دوم چگونگی توزیع زیان و ایجاد  اصلاحات و سوم جلوگیری از افزایش تورم افسار گسیخته
در کوتاه مدت
موضوع اول: لازمه آن نظارت بانک مرکزی از طریق مکانیسم ها و ابزارهای
مختلف
موضوع دوم: دولت باید دخالت کند
موضوع سوم: باید بازارهای جایگزین را مدیریت کرد
برای کاهش سرعت گردش پول باید از ابزارهایی اسفاده کرد. مثلا
یکی از ابزارها چک است. چک، نقش گذشته را ندارد و می توان از مصرف شخص خارج کرد. لازم
نیست چک دست هر کسی باشد چرا که گردش پول کاهش می یابد