خصوصی سازی واقعی اولویت ساختاری صنعت است

خصوصی سازی در صنعت فولاد و بعضا در کل صنعت کشور از اولویت های ساختاری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
دکتر محمود اسلامیان، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ضمن بیان این مطلب که خصوصی سازی نیاز ساختاری صنعت فولاد کشور است گفت: سال ها است که بحث اصل ۴۴ و خصوصی سازی را مطرح می کنیم ولی متاسفانه به دلیل برخی مقاومت ها این اتفاق نمی افتد و روند موجود نشان می دهد در حال از دست دادن سرمایه های بزرگی هستیم.

وی افزود: در خصوصی سازی باید اهلیت کسانی که قصد خرید واحدها دارند مورد بررسی قرار گیرد. اتفاقی که در خصوصی سازی رخ داده این است که خصوصی سازی و برگزاری مزایده ها، بدون توجه به اهلیت افرادی صورت می گیرد که در این مزایده ها شرکت کرده اند.
اسلامیان تصریح کرد: اتفاق مهمی که می تواند در زنجیره فولاد کشور رخ دهد، واگذاری واقعی این صنعت در حوزه های معدنی و تولیدی به مردم است. چون این امر می تواند سبب افزایش بهره وری، مالیات و اشتغال شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن فولاد خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه واگذاری واقعی در صنعت به ویژه صنعت فولاد می تواند سبب افزایش بهره وری و رشد اشتغال شود، به دولت هم این اجازه را می دهد که به مسائل زیرساختی و اصلی خود بپردازد و مطمئن باشد با این واگذاری های منطقی، اتفاقات غیر عقلانی گذشته در این صنعت دیگر رخ نخواهد داد.