خواسته‌های بخش خصوصی از دولت دوازدهم

پایگاه
خبری آرتین پولاد – رئیس اتاق ایران با برشمردن خواسته‌های اقتصادی بخش خصوصی
از دولت دوازدهم، گفت: تدوین یک برنامه جامع اقتصادی به عنوان یک استراتژی منسجم به
عنوان اولویت اول بخش خصوصی مدنظر ماست.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس امروز درنشست
هم اندیشی هیات ریسه، روسای اتاق‌های سراسر کشور و روسای کمیسیون‌های اتاق ایران با
وزرای پیشنهادی اقتصاد و صمت در دولت دوازدهم، غلامحسین شافعی گفت: آنچه به عنوان اولویت
بخش خصوصی مطرح است، تدوین یک برنامه جامع اقتصادی به عنوان یک استراتژی منسجم مدنظر
ماست.
وی بیان داشت: اولویت بعدی موضوع به بهبود فضای کسب و
کار و موضوع مقررات زدایی است و به نظر می‌رسد با توجه به اقدامات شما در این زمینه
در گمرک در آینده هم شاهد بهبود در فضای اقتصادی باشیم.
شافعی اظهار داشت: موضوع نظارت بر سیستم بانکی بسیار حایز
اهمیت است و کارشناسان می‌گویند حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه تعدد بانک و موسسات
اعتباری نیست.
وی با اشاره به معطل ماندن یکسان سازی نرخ ارز ،گفت: امیدواریم
به این موضوع در دولت دوازدهم پرداخته شود و به قول‌هایی که در زمینه داده شده عمل
شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: موضوع رهایی از
اقتصاد نفتی یکی از درخواست‌های بخش خصوصی از دولت دوازدهم است.
وی با اشاره به اینکه اهداف و سیاست های اصل ۴۴ قانون
اساسی محقق نشده است گفت: امیدواریم در برنامه‌هایتان به این موضوع پرداخته شود.