در جلسه نمایندگان رسته های ذوب و نورد چه گذشت؟

نخستین جلسه نمایندگان رسته های ذوب و نورد مقاطع طویل با هدف برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای شمش قوس الکتریکی در انجمن برگزار شد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در خصوص نتایج جلسه نمایندگان رسته های ذوب و نورد گفت: در این جلسه نمایندگان منتخب این دو رسته حضور داشتند که آقایان طاهری زاده و خوروش به عنوان نمایندگان رسته نورد در هیئت مدیره انجمن و همچنین آقایان جابریان و امین فر از فولاد روهینا جنوب، فتحی از پرشین فولاد و رضوی نیک از فولاد نیک صدرای توس به نمایندگی از نوردکاران و آقایان احرامیان، نماینده رسته ذوب در هیئت مدیره انجمن، سلمان پور از فولاد خوزستان، پارسا از فولاد خراسان، دشتیانه از ذوب آهن اصفهان، حاجی شفیعی از فولاد ویان و کاتوزیان از آهن و فولاد ارفع به نمایندگی از تولیدکنندگان شمش در جلسه حضور یافته بودند.
سید رسول خلیفه سلطانی با اشاره به اینکه موضوع جلسه برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای شمش قوس الکتریکی بود، اظهار داشت: در راستای جلسات برگزار شده این رسته ها و تکلیف وزیر صنعت به انجمن برای ایجاد تعادل در بازار شمش، این نمایندگان توسط کارخانجات ذوب و نورد انتخاب شدند و در این جلسه تلاش شد تا هم از منظر میزان عرضه و هم موضوع قیمت تفاهم مورد نظر حاصل شود.

خلیفه سلطانی اضافه کرد: خوشبختانه با روحیه تفاهم و همکاری که بین کارخانجات وجود داشت، به پیشرفت های خوبی به ویژه در زمینه عرضه شمش در بازار داخلی و تناسب آن با صادرات رسیدیم اما با توجه به اهمیت موضوع و طولانی شدن جلسه که حدود ۵ ساعت به طول انجامید، تصمیم گرفتیم ادامه جلسه و جمع بندی مباحث با حضور نمایندگان طرفین در جلسه هیئت مدیره انجمن که فردا بعدازظهر برگزار می گردد، انجام شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد خاطر نشان کرد: با توجه به پیشرفت های خوبی که در جلسه امروز حاصل شد، انتظار داریم در جلسه فردای هیئت مدیره انجمن که مدیر عامل فولاد خوزستان هم حضور خواهد داشت، موضوع تامین شمش مورد نیاز نوردکاران حل و فصل شود.