دوره رشد سودآوری صنعت فولاد آغاز شد

بررسی نموداری سود محقق شده هر سهم سه شرکت فولادساز کشور در ۹ فصل اخیر نشان می دهد این شرکت ها با رشد سود خود مواجه شده اند و این به معنای آغاز رشد سودآوری صنعت فولاد کشور است.
درصد پوشش ۵ ماهه مبلغ فروش شرکت فولاد مبارکه ۴۶ درصد، فولاد خوزستان ۴۳ درصد و فولاد هرمزگان ۴۸ درصد بوده است.
این روند حاکی از آن است که پوشش مناسبی از مبلغ فروش در ۵ ماهه از سوی فولادسازان به ثبت رسیده و عامل اصلی آن قیمت های مناسب جهانی و افزایش تقاضا در داخل و خارج از مرز هاست.
از سوی دیگر افزایش قیمت نرخ ارز نیز مثبت بوده و در فروش شرکت ها اثرگذاشته است. بنابراین پیش بینی می شود در گزارش های ۶ ماهه شرکت ها تعدیل های مثبت این نمادها را شاهد باشیم.