دولت و مجلس امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت فولاد را تامین کنند

به گزارش آرتین پولاد:  رییس هیات مدیره فولاد کاوه جنوب کیش در همایش تاب آوری صنعت فولاد ایران گفت: صنعت فولاد در سال های گذشته امروز از ظرفیت مطلوب تولید و فناوری های بومی سازی شده، از ذخایر غنی گاز و زغال سنگ برخوردار است و سال ها با وجود تحریم ها تولید را پیش برده است.

عبدالمجید شریفی گفت: بخش عمده کاهش تولید در سال های گذشته برآمده از محدودیت های پیش آمده در تامین انرژی است.

وی گفت: انتظار می رود که دولت و مجلس امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت فولاد را تامین کنند.

وی ادامه داد: جامعه توقف تامین انرژی به خانوار را با هدف تامین انرژی صنایع می پذیرد.

رییس هیات مدیره فولاد کاوه جنوب کیش گفت: ایران سالانه ده میلیون تن فولاد صادر می کند و امروز چین و روسیه در حال ورود به بازارهای صادراتی ایران هستند.

وی تاکید کرد: شرایط صادرات فولاد در حال سخت تر شدن است و برای تسهیل شرایط نیاز به لغو عوارض مالیاتی است.

وی افزود: بازار فولاد نیاز به ثبات و پیش بینی پذیری بازار سرمایه دارد، در صنعت فولاد کشور باید بر ارتقای کیفیت تولید توجه بیشتری شود.

وی در پایان تاکید کرد: در شرایط کنونی باید توجه ویژه ای به وضعیت تولید در واحد های کوچک مقیاس داشت.