راه اندازی گرم واحد تولید آهن اسفنجی «نی ریز»؛ مهرماه

آرتین پولاد: مجری طرح فولاد نی ریز از آغاز راه اندازی گرم واحد تولید آهن اسفنجی این طرح تا اواخر مهر ماه امسال خبر داد.