راه در رو برای صندوق‌های با درآمد ثابت

پایگاه
خبری آرتین پولاد – وضعیت صندوق‌های سرمایه
گذاری با درآمد ثابت مشابه «گزارش یک جشن » است که میزبانی آن را بازار سرمایه بر عهده
دارد اما با سرو کردن سود های بادآورده به کام بازار پول و سپرده گذاران آن تمام شده
است.
به گزارش خبرنگار
بورس خبرگزاری فارس، بخشنامه ۸ بندی بانک مرکزی به بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی
در حالی همچنان در کانون توجه فعالان بازار سرمایه قرار دارد که به نظر می رسد ضمانت
های اجرایی برای کنترل سودهای ترجیحی در سیستم بانکی هنوز با اما و اگر های بسیاری
مواجه است.
از جمله این رخدادها
باید به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اشاره کرد که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی
نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
نیز باید با کاهش مواجه باشد.
موضوعی که با توجه
به حجم دارایی ها و پرتفوی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها و همچنین پرداخت ارقامی تحت عنوان
سود جبرانی که منبع و منشاء آن در سیستم پولی کشور مشخص نیست به نظر بعید می رسد.
به گزارش فارس، روند
بررسی ۱۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نشان می‌دهد به رغم جذب منابع بیش از
۱۱۹ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومانی از بازار سرمایه اما منابع سرمایه گذاری شده از کل این
رقم در بازار سهام به زحمت از یک درصد عبور می کند.
در عین حال با وجود
افزایش سقف صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری “تنها در اوراق
بهادار با درآمد ثابت” و “در اوراق بهادار با درآمد ثابت” از ۵ به
۱۰ درصد از سوی سازمان بورس در شهریور ماه سال گذشته، بررسی‌ها نشان می‌دهد نه تنها
این مصوبه هیچ گاه از سوی صندوق‌های بزرگ و کوچک با درآمد ثابت رعایت نشده بلکه عمده
منابع آنها به عنوان سپرده بانکی با نرخ سود ترجیحی تخصیص یافته است.
بررسی بازدهی ۱۹ صندوق
برتر با درآمد ثابت در بازار سرمایه نشان می دهد بالاترین سود توزیع شده در ماه های
گذشته ۱.۸ درصد بوده که با تجمیع نرخ مرکب آن بطور سالیانه ۲۰.۳ درصد به عنوان سود
پرداختی صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تخصیص می‌یابد اما عملکرد اغلب صندوق‌ها
نشان می‌دهد سود توزیع شده فراتر از ۲۲ درصد بوده که مازاد آن تحت عنوان سود جبرانی
() پرداخت شده است.
نکته قابل تامل اینکه
با توجه به در بر گرفتن اغلب مشتریان صندوق ها در بازار پول همواره سود سالیانه به
عنوان بازدهی صندوق ها برای جذب سپرده گذاران عنوان می شود در حالی که این سود در هر
ماه سرشکن می‌شود.
به گزارش فارس صندوق‌های
سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تحت عنوان مبالغ جبرانی که معلوم نیست از چه منشاء و یا
محل‌هایی تامین می‌شود با بهانه‌هایی همچون کارمزد مدیر صندوق سرپوش گذاشته می‌شود
در حالی که این سود گنگ از محل سودهای ترجیحی بانک‌ها تامین شده است.
اگر بانک مرکزی عزم
خود را برای اجرای بخشنامه ۸ بندی خود از ۱۱ شهریور ماه ۹۶ جزم کرده باید پرسید چه
سازوکاری برای جلوگیری از شناسایی ارقامی تحت عنوان سود جبرانی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت که عمدتاً تحت مدیریت و تملک بانک‌ها هستند وجود دارد؟
از سوی دیگر صندوق‌ها
با توجه به در پیش بودن موعد سررسید مجبور هستند سپرده‌های بانکی خود را با نرخ پایین‌تری
در بانک‌ها افتتاح کنند که این موضوع باعث می شود تا مدیران صندوق ها ازاین پس به سمت
شناسایی درآمدهای جبرانی گرایش پیدا کنند.
درآمدهایی که منشاء
تحقق و شناسایی آنها مشخص نبوده و معلوم نیست چگونه می‌خواهد در برابر سود ۱۵ درصدی
سپرده بانکی قد علم کند.