رشد قیمت ورق در ترکیه

پایگاه
خبری آرتین پولاد – بازار ورق ترکیه جو نسبتا خوبی از
نظر قیمت و تقاضا دارد. خریدارها در بازار داخلی و واردات نسبتا فعال هستند و
معاملاتی نهایی شده است. البته شاید افزایش قیمت های بیشتر محدود گردد.
به گزارش آرتین پولاد، در بازار داخلی ورق گرم تولید نوامبر از
۶۲۰ تا ۶۲۵ دلار به ۶۲۵ تا ۶۳۵ دلار هر تن درب کارخانه رسیده است. ورق گرم صادراتی
ترکیه نیز ۶۲۰ تا ۶۳۰ دلار هر تن فوب می باشد البته خریدارها حاضر نیستند در بالاتر
از ۶۰۰ دلار هر تن فوب معامله کنند.
در بخش واردات نیز روسیه ورق گرم را در ۶۲۰ دلار هر تن سی
اف آر برای تولید اواخر اکتبر به ترکیه فروخته است. محصول ام ام ک ۶۲۰ تا ۶۳۰ دلار
هر تن سی اف آر است ولی در ترکیه خریداری ندارد.
منبع: metal expert