رشد۱۵ درصدی تولید فولاد خام ایران در ۸ ماه سال میلادی

بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد (World Steel Association)، ایران از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ماه آگوست۲۰۱۷ میلادی، ۱۳ میلیون و ۴۴۷هزار تن فولاد خام تولید کرد که نسبت به مدت مشابه ۲۰۱۶ میلادی (۱۱ میلیون و ۶۲۱ هزار تن)، ۷/۱۵ درصد رشد نشان می دهد.
همچنین در ماه آگوست۲۰۱۷ میلادی، تولید فولاد خام ایران با رشد ۱۵درصدی به یک میلیون و ۷۵۰هزار تن فولاد خام رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۵۲۰هزار تن بود. 
۶۷ کشور فولادساز جهان در ۸ ماهه نخست میلادی، یک میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۷۳۸ هزار تن فولادخام تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و ۶۹ میلیون و ۲۴۷ هزار تن بود که ۴.۹ درصد رشد کرده است.
همچنین میزان تولید ماه آگوست۲۰۱۷ فولادسازان جهانی (۱۴۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تن) نسبت به میزان تولید ۲۰۱۶ (۱۳۵ میلیون و ۱۱۷هزار تن) نشان می دهد که این روند ۶.۳ درصد افزایش یافته است. 
طبق این گزارش، طی ۸ماهه نخست میلادی ۵ کشور نخست تولید کننده فولاد خام جهانی به ترتیب چین (۵۶۶میلیون و ۴۰۵ هزار تن)، ژاپن (۶۹ میلیون و ۶۴۴ هزار تن)، هند (۶۶میلیون و ۴۵۹ هزار تن)، امریکا (۵۴میلیون و ۷۰۳ هزار تن) و کره جنوبی (۴۷ میلیون و ۱۲هزار تن) بودند.