ریل‌گذاری در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی

زمان و شیوه برگزاری سمینارهای خارجی با موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور، به منظور افزایش بهره‌وری، مرور و در بیست‌و‌سومین جلسه ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بررسی شد. مهدی جهانگیری در این نشست با تاکید بر اینکه اتاق تهران به دنبال کمک به ریل‌گذاری در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، افزود: بخش‌هایی که قابلیت تسریع در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دارند، باید شناسایی و پیگیری شوند. نایب ‌رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به تاسیس دفاتر خارجی اتاق تهران در آلمان و لندن، افزود: دستورالعمل چگونگی اداره این دفاتر باید تدوین و اهداف دقیق و مشخصی برای کارکرد این دفاتر تعریف شود؛ به‌طوری که بتوانیم عملکرد آنها را پایش کنیم.

جهانگیری با اشاره به ایجاد دفتر پروژه چین در اتاق تهران، افزود: تاسیس دفاتر یا میزهایی برای دیگر کشورهای هدف از جمله هند، عراق، ترکیه و امارات در دستور بررسی قرار دارد و باید بتوانیم روی کشورهایی که برای ما هدف تجاری و به ویژه صادراتی هستند تمرکز دقیق‌تری داشته باشیم. فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران نیز در این نشست با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برپایی چند اجلاس از سوی اتاق تهران به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای هدف، گفت: اولین جلسه پیرامون راهکارهای جلب سرمایه‌گذاری خارجی به ایران، در شهریورماه سال جاری با همکاری موسسه مشاوره و تحقیقات فریزر (Fraser) در محل اتاق تهران برگزار خواهد شد. وی همچنین با اشاره به برگزاری اجلاس «یک جاده، یک کمربند» در چین با موضوع ارتقای وضعیت تجاری کشورهای حاشیه جاده ابریشم، افزود: این اجلاس در شهریور ماه امسال برگزار خواهد شد و نمایندگانی از اتاق تهران و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری نیز در آن حضور خواهند داشت. مستوفی همچنین با اعلام اینکه در مهرماه سال جاری، نشستی با همکاری دفتر مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در لندن، برگزار خواهد شد ادامه داد: گروه آمبروزتی ایتالیا نیز یکی از موسسات مشاوره سرمایه‌گذاری قوی در اروپاست که همکاری مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با این موسسه بین‌‎المللی از چندی پیش آغاز شده و در حال حاضر نیز برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری کنفرانسی مشترک میان این نهاد مشورتی و اتاق تهران در آبان ماه سال جاری در ایتالیا در حال انجام است. به گفته مستوفی، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در حال رایزنی و دریافت مشورت با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، یونیدو و نیز موسسه مشورتی «دی لویت» برای چگونگی برپایی دو سمینار جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که هنوز مکان برگزاری این نشست‌ها مشخص نیست اما در یکی از کشورهای هدف با در نظر گرفتن سهولت برپایی اجلاس و رفت‌وآمد طرفین، برگزار خواهد شد. مهدی شریفی نیک‌نفس از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به پروژه «یک جاده، یک کمربند» که دولت چین سرمایه‌گذاری هنگفتی برای اجرای آن انجام داده است، گفت: این طرح که به دنبال احیای جاده ابریشم و افزایش قدرت تجاری کشورهای حاشیه این جاده است، با بودجه ۸ میلیارد دلاری از سوی دولت چین برنامه‌ریزی شده؛ از این رو، به دلیل برخی مشکلات، نمی‌توان این کشور را در تعاملات اقتصادی نادیده گرفت.
جهانگیری با اشاره به ایجاد دفتر پروژه چین در اتاق تهران، افزود: تاسیس دفاتر یا میزهایی برای دیگر کشورهای هدف از جمله هند، عراق، ترکیه و امارات در دستور بررسی قرار دارد و باید بتوانیم روی کشورهایی که برای ما هدف تجاری و به ویژه صادراتی هستند تمرکز دقیق‌تری داشته باشیم. فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران نیز در این نشست با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برپایی چند اجلاس از سوی اتاق تهران به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای هدف، گفت: اولین جلسه پیرامون راهکارهای جلب سرمایه‌گذاری خارجی به ایران، در شهریورماه سال جاری با همکاری موسسه مشاوره و تحقیقات فریزر (Fraser) در محل اتاق تهران برگزار خواهد شد. وی همچنین با اشاره به برگزاری اجلاس «یک جاده، یک کمربند» در چین با موضوع ارتقای وضعیت تجاری کشورهای حاشیه جاده ابریشم، افزود: این اجلاس در شهریور ماه امسال برگزار خواهد شد و نمایندگانی از اتاق تهران و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری نیز در آن حضور خواهند داشت. مستوفی همچنین با اعلام اینکه در مهرماه سال جاری، نشستی با همکاری دفتر مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در لندن، برگزار خواهد شد ادامه داد: گروه آمبروزتی ایتالیا نیز یکی از موسسات مشاوره سرمایه‌گذاری قوی در اروپاست که همکاری مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با این موسسه بین‌‎المللی از چندی پیش آغاز شده و در حال حاضر نیز برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری کنفرانسی مشترک میان این نهاد مشورتی و اتاق تهران در آبان ماه سال جاری در ایتالیا در حال انجام است. به گفته مستوفی، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در حال رایزنی و دریافت مشورت با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، یونیدو و نیز موسسه مشورتی «دی لویت» برای چگونگی برپایی دو سمینار جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که هنوز مکان برگزاری این نشست‌ها مشخص نیست اما در یکی از کشورهای هدف با در نظر گرفتن سهولت برپایی اجلاس و رفت‌وآمد طرفین، برگزار خواهد شد. مهدی شریفی نیک‌نفس از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به پروژه «یک جاده، یک کمربند» که دولت چین سرمایه‌گذاری هنگفتی برای اجرای آن انجام داده است، گفت: این طرح که به دنبال احیای جاده ابریشم و افزایش قدرت تجاری کشورهای حاشیه این جاده است، با بودجه ۸ میلیارد دلاری از سوی دولت چین برنامه‌ریزی شده؛ از این رو، به دلیل برخی مشکلات، نمی‌توان این کشور را در تعاملات اقتصادی نادیده گرفت.