سایر صنایع و استان ها همچون فولاد در مسیر برگزاری نمایشگاه بومی سازی گام بردارند

به گزارش آرتین پولاد:  علی محمدی مدیرعامل فولاد خوزستان گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از کالای ایرانی، بومی سازی و ساخت داخلی شرکت فولاد خوزستان تصمیم به برگزاری نمایشگاه بومی سازی قطعات، تجهیزات و مواد فولاد خوزستان نمود.

وی افزود: این نمایشگاه به صنایع و سازندگان داخلی استان خوزستان اختصاص دارد و تمامی صنایعی که به گروه فولاد خوزستان مرتبط هستند در این نمایشگاه حضور دارند.

محمدی ضمن تاکید این مطلب که نمایشگاه بومی سازی فولاد خوزستان نخستین نمایشگاه در میان استان هاست اظهار داشت: تقاضای ما این است که سایر صنایع و سایر استان ها در این مسیر گام بردارند و فولاد خوزستان بنا دارد این نمایشگاه را سال های آینده نیز برگزار گردد و با تعداد تولیدکنندگان بیشتری ادامه یابد.

وی با بیان اینکه فولاد خوزستان صنعت مادر استان محسوب می شود گفت: وظیفه خود می دانیم که در کنار مباحث تولید و صادرات، توجه ویژه ای به اشتغال پایدار داشته باشد و این منوط به این موضوع است که از تولیدکننده داخلی حمایت شود و نیازها از طریق این سازندگان به شرط رعایت استانداردهای بین المللی تامین گردد کما اینکه ۹۰ درصد نیاز فولاد خوزستان به تجهیزات از طریق داخل تامین می نماید.

مدیرعامل فولاد خوزستان اظهار داشت: در این نمایشگاه برخی اقلامی که وارداتی بوده و نیازمند بومی سازی هستند معرفی شده است.