سنگ آهن به ۷۵ دلار برگشت

پایگاه خبری فولاد
ایران –  روز گذشته سنگ آن خلوص ۶۲ درصد وارداتی در چین ۵۰ سنت افت
داشته ۷۵ دلار هر تن سی اف آر شد. قرارداد سنگ آهن در بورس دالیان از جمعه تاکنون
۱.۳ دلار افت داشته و میلگرد در بورس شانگهای ۸ دلار ارزان تر شد از این رو بر
بازار نقدی سنگ آهن نیز اثر گذاشت.
به گزارش آرتین پولاد، در هر حال در میان مدت هر افت قیمتی در
بازار سنگ آهن جزیی خواهد بود . برآورد شده تا پایان آگوست میانگین قیمت تا ۷۲
دلار هر تن سی اف آر خواهد بود و در سپتامبر به ۷۰ تا ۷۱ دلار هر تن سی اف آر
خواهد رسید.
تولید بالای
فولاد هنوز از بازار این ماده اولیه حمایت می کند.
منبع: metal expert