شاخص بورس در آستانه ۸۳ هزار واحدی شدن قرار گرفت

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد ۷۳۱ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۳۲۰ میلیارد تومان در ۵۱ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۳۵۵ واحدی در ارتفاع ۸۲ هزار و ۸۹۷ واحد قرار گرفت.
بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای فملی، فولاد و کگل شد و در مقابل نمادهای معاملاتی رمپنا، وامید و وبملت با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص شدند.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۱۱۵ واحد، کل (هموزن) ۱۷ واحد، قیمت (هموزن) ۱۲ واحد، آزاد شناور ۴۹۸ واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب ۳۹۵ واحد رشد و ۲۱ واحد افت کردند.
بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۱۹۹ میلیون ورقه به ارزش ۱۳۷ میلیارد تومان در ۳۲ هزار نوبت، آیفکس ۷.۴ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۹۴۷ واحد قرار گرفت.