شاخص بورس ۵۸ واحد افت کرد

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد ۴۱۸ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۱۲۴ میلیارد تومان در ۳۵ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۵۸ واحدی در ارتفاع ۸۳ هزار و ۶۷۵ واحد قرار گرفت.
بیشترین تاثیر منفی بر حرکت دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای فولاد، فملی و شپنا شد و در مقابل نمادهای معاملاتی وبملت، جم و همراه با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص شدند.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۱۸واحد، کل (هموزن) ۵۳ واحد، قیمت (هموزن) ۴۰ واحد، آزاد شناور ۱۲۰ واحد افت و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب ۵۷ و ۳۶ واحد افت کردند.
بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۲۲۰ میلیون ورقه به ارزش ۱۱۳ میلیارد تومان در ۴۳ هزار نوبت، آیفکس ۲.۹ واحد افت کرد و در ارتفاع ۹۴۸ واحد قرار گرفت.