عامل فساد و ناامنی اقتصادی در چیست؟

پایگاه
خبری آرتین پولاد – رئیس اتاق
بازرگانی تهران با بیان اینکه تغییر یک شبه تعرفه‌ها فساد زاست گفت: وزیر
صنعت معدن و تجارت قول داده است تعرفه‌ها را برای ۴ سال تثبیت کندمگر در موارد اضطراری که نیاز تغییر باشد.
مسعود خوانساری
در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تغییر تعرفه‌ها یکی را
از فرش به عرش و دیگری از عرش به فرش می‌رساند، اظهار کرد: تک نرخی و
واقعی کردن ارز، اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه، مبارزه با فساد و حذف مجوزهای
زاید بخشی از موارد ۲۴ گانه‌ای بود که در این جلسه مطرح شد و معتقدیم این موارد
باید اجرایی شود ضمن اینکه ما هم به عنوان بخش خصوصی آمادگی داریم در همکاری با
دولت این موارد را در راس کارهای خود قرار دهیم.
رئیس اتاق
بازرگانی تهران گفت: مرکز آمار رشد اقتصادی بهار امسال را در مقایسه با بهار گذشته
۷ درصد اعلام کرد که مهم‌ترین ویژگی آن رشد ۷ و ۱ دهم درصدی صنعت ساختمان بعد از
۲۰ فصل رشد منفی یا صفر بود که اگر این رشد تداوم یابد جای امیدواری است.
خوانساری با بیان
اینکه حذف ارز مسافرتی مقدمه‌ای برای تک نرخی کردن ارز خواهد بود، گفت: مسئولان
بانک مرکزی در گذشته چندین بار قول تک نرخی شدن ارز را داده بودند که امیدواریم
امسال عملی شود.
او با اشاره به
رای اعتماد بالای مجلس به وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم گفت: امیدواریم با این رای
اعتماد؛ قاطعیت، تصمیم گیری‌های منسجم و هماهنگی بیشتری را در دولت شاهد باشیم و
صدای واحدی از دولت به ویژه در مسائل اقتصادی به گوش برسد.
رئیس اتاق تهران
با اشاره به حضور دو هفته پیش رئیس موسسه رتبه بندی فریزر در این اتاق گفت:
امیدواریم با بررسی هایی که این موسسه انجام می‌دهد بتوانیم رتبه خود را ارتقا
دهیم، زیرا از ۱۶۰ کشوری که رتبه آن‌ها در این موسسه بررسی شده است ما در حوزه
آزادی اقتصادی در رتبه ۱۵۰ قرار داریم که رتبه بسیار بدی است.