عرضه های ورق چین بدون خریدار

علی رغم عرضه های جدید ورق چین به بازار امارات متحده در قیمتهای جدید، خریداران به دلیل سطح بالای قیمتها تمایلی به خرید نشان ندادند. 
قیمت عرضه ورق گرم چین به این منطقه ۶۲۰ دلار در تن بود، این درحالی است که میانگین قیمت خرید ورق گرم وارداتی امارات ۵۷۵ تا ۶۲۰ دلار هر تن سی اف آر بوده که ۵ دلار در تن بیشتر از ۵۶۰ تا ۵۹۰ دلار در تن هفته پیش از آن است.
در مورد ورق سرد قیمت پیشنهادی عرضه کنندگان چینی ۶۹۰ دلار در تن اعلام شده درحالیکه میانگین قیمت این محصول طی این هفته ۶۵۰ تا ۶۹۰ دلار در تن بوده و از ۶۰۰ تا ۶۲۰ تن هفته پیش از آن بیشتر شده است. ورق گالوانیزه ضخامت یک میلیمتر نیز در قیمت ۷۷۰ دلار در تن سی اف آر از طرف عرضه کنندگان چینی به بازار امارات پیشنهاد شده درحالیکه متوسط قیمت این محصول در این بازار ۷۴۰ تا ۷۷۰ دلار بوده و تغییری نسبت به هفته پیش از آن نداشته است. درکل قیمتهای پیشنهادی چین در بازار امارات قابل قبول نیست.