عقب ماندگی ۱۰ هزار میلیاردی وصول مالیات

پایگاه
خبری آرتین پولاد – تحقق درآمد مالیاتی چهار ماهه امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان از رقم مصوب عقب
ماند، تا پیامد شفاف نشدن وصولی‌ها براساس اطلاعات حساب‌های بانکی بازهم خودنمایی کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در چهارماهه نخست سال جاری براساس
آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی که طبق خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، درآمدهای
مالیاتی این مدت بالغ بر ۲۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان بوده است که عقب‌ماندگی حدود
۱۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به رقم مصوب چهار ماهه دارد.
همچنین عملکرد وصولی‌های مالیات نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی نداشته و افزایش
درآمدی حاصل نشده است.
براساس این اطلاعات، در بخش مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی ۹۸۰۰ میلیارد تومان
مالیات پرداخت کردند که با کاهش ۹.۱ درصدی روبه‌رو بوده است.
سهم وصولی مالیات بر درآمد ۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بوده که با رشد ۶.۸ درصدی
همراه است، مالیات این بخش شامل حقوق کارکنان بخش عمومی، بخش خصوصی و شاغل، مستغلات
می‌شود.
مالیات بر ثروت نیز درآمد ۸۴۰ میلیارد تومانی را ثبت کرده است، جمع مالیات‌های
مستقیم چهار ماهه ۱۵ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بوده که با تنزل ۳.۸ درصدی روبه‌رو بوده
و نسبت به سال گذشته، رقم کمتری دست دولت را گرفته است.
به گزارش فارس، در بخش مالیات‌های غیرمستقیم، سهم مالیات بر واردات ۲ هزار و
۵۲۰ میلیارد تومان با رشد ۱۸.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است، همچنین وصولی
بخش مالیات بر کالا و خدمات ۱۱ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان بوده که ۲.۲ رشد نشان می‌دهد،
این بخش شامل مالیات بر فروش فراورده‌های نفتی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض خروج
مسافر از مرزها، مالیات فروش سیگار، حمل و انتقال اتومبیل، شماره‌گذاری خودرو و سایر
می‌شود.
در مجموع، جمع این مالیات‌ها طی این مدت ۱۳ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان بوده که
نسبت به رقم مصوب، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان با عدم تحقق روبه‌رو است.
بر این اساس، مالیات بر ارزش افزوده در چهار ماهه امسال ۷ هزار و ۹۷۰ میلیارد
تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد دارد.
همچنین از محل فروش سیگار ۱۷۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب شده که نسبت
به سال قبل آن ۱۷.۹ درصد رشد کرده است.
به گزارش فارس، عقب‌ماندگی ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی زنگ هشداری
برای مسئولان نسبت به اهتمام ویژه برای شفاف‌سازی و استفاده از ابزارها و مکانیزم‌های
قانونی در جهت وصول مالیات دولت و بیت‌المال است.