فولاد نیشابور به دنبال ایفای مسؤولیت‌های اجتماعی است

معاون برنامه‌ریزی و فناوری مجتمع فولاد خراسان(نیشابور) گفت: این مجتمع به دنبال ایفای مسؤولیت‌های اجتماعی خود است که در این راستا می‌توان به پروژه در حال ساخت تقاطع غیر هم سطح فولاد اشاره کرد.

بهروز اسماعیلی با اشاره به اینکه مجتمع فولاد خراسان(نیشابور) به دنبال ایفای مسؤولیت‌های اجتماعی خود است که در این راستا می‌توان به پروژه در حال ساخت تقاطع غیر هم سطح فولاد اشاره کرد، اظهار داشت: فولاد خراسان در این راستا به صورت مشارکت با وزارت راه و شهرسازی در حال احداث تقاطع غیر هم سطح جاده آنتنی خود با بزرگراه نیشابور- فیروزه است که اکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدوارم در آبان ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به قراردادهای مجتمع با مراکز ورزشی همچون استخرها، زمین چمن و سالن‌های ورزشی و حمایت از ورزشکاران و نیز اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، افزود: سطح فضای سبز مجتمع از پنج سال پیش تاکنون از ۱۲۰ هکتار به ۲۶۳ هکتار افزایش یافته که بر اساس استانداردها ۱۱۳ هکتار بیش از الزام سازمان حفاظت از محیط زیست بوده و عملا جنگل فولاد ایجاد شده است.

معاون برنامه‌ریزی و فناوری مجتمع فولاد خراسان(نیشابور) بیان کرد: به دنبال ورود فولاد خراسان به حل برخی معضلات شهری نیشابور همچون ایجاد تصفیه‌خانه فاضلاب شهری شمال نیشابور و ایجاد نیروگاه برق انرژی‌های پاک هستیم که در مرحله رایزنی و مطالعه است.

اسماعیلی یادآور شد: این مجتمع در سال گذشته بابت هزینه‌‌کرد برق و گاز ۱۲۰ میلیارد تومان، حمل و نقل ریلی ۱۰۰ میلیارد تومان، مالیات ۱۲۰ میلیارد تومان، حمل و نقل جاده‌ای ۶۰ میلیارد تومان و تامین اجتماعی ۲۵ میلیارد تومان به دستگاه‌های دولتی و خصوصی پرداخت کرده است.

وی متذکر شد: یکی از چالش‌های اصلی فولاد کشور، ناقص بودن زنجیره تولید است که ما برای تکمیل زنجیره، به‌دنبال احداث کارخانه گندله‌سازی و کنسانتره هستیم.

معاون برنامه‌ریزی و فناوری مجتمع فولاد خراسان(نیشابور) عنوان کرد: فولاد خراسان در شهر سنگان در خواف در حال احداث کارخانه تولید کنسانتره به ظرفیت ۲ میلیون تن است تا بتواند نیاز مجتمع را به مواد اولیه برطرف کند.

وی یادآور شد: کارخانه کنسانتره فولاد در محل معادن سنگ آهن شهر سنگان شهرستان خواف با پیشرفت فیزیکی افزون بر ۲۰ درصد در مرحله اسکلت فلزی و ساختمان‌های جانبی در حال انجام است که امیدوارم در سال ۹۸ وارد مدار تولید شود.

اسماعیلی متذکر شد: فولاد خراسان سهم هشت درصدی تولید میلگرد و سهم ۲۶ درصدی صادرات میلگرد کشور را در سال گذشته داشت.

معاون برنامه‌ریزی و فناوری مجتمع فولاد خراسان(نیشابور) اضافه کرد: یک هزار و ۱۴۳ نفر نیروی انسانی به صورت مستقیم، ۸۴۶ نفر نیروی پیمانکاری و ۶۶۵ نفر نیروی پیمانکاری طرح‌های توسعه و ۱۵۰ نفر در احداث شرکت سنگان در مجموعه فولاد خراسان، اشتغال به کار دارند.
بهروز اسماعیلی در گفت ‌وگو با خبرنگار فارس در نیشابور، با اشاره به اینکه مجتمع فولاد خراسان(نیشابور) به دنبال ایفای مسؤولیت‌های اجتماعی خود است که در این راستا می‌توان به پروژه در حال ساخت تقاطع غیر هم سطح فولاد اشاره کرد، اظهار داشت: فولاد خراسان در این راستا به صورت مشارکت با وزارت راه و شهرسازی در حال احداث تقاطع غیر هم سطح جاده آنتنی خود با بزرگراه نیشابور- فیروزه است که اکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدوارم در آبان ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به قراردادهای مجتمع با مراکز ورزشی همچون استخرها، زمین چمن و سالن‌های ورزشی و حمایت از ورزشکاران و نیز اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، افزود: سطح فضای سبز مجتمع از پنج سال پیش تاکنون از ۱۲۰ هکتار به ۲۶۳ هکتار افزایش یافته که بر اساس استانداردها ۱۱۳ هکتار بیش از الزام سازمان حفاظت از محیط زیست بوده و عملا جنگل فولاد ایجاد شده است.

معاون برنامه‌ریزی و فناوری مجتمع فولاد خراسان(نیشابور) بیان کرد: به دنبال ورود فولاد خراسان به حل برخی معضلات شهری نیشابور همچون ایجاد تصفیه‌خانه فاضلاب شهری شمال نیشابور و ایجاد نیروگاه برق انرژی‌های پاک هستیم که در مرحله رایزنی و مطالعه است.

اسماعیلی یادآور شد: این مجتمع در سال گذشته بابت هزینه‌‌کرد برق و گاز ۱۲۰ میلیارد تومان، حمل و نقل ریلی ۱۰۰ میلیارد تومان، مالیات ۱۲۰ میلیارد تومان، حمل و نقل جاده‌ای ۶۰ میلیارد تومان و تامین اجتماعی ۲۵ میلیارد تومان به دستگاه‌های دولتی و خصوصی پرداخت کرده است.

وی متذکر شد: یکی از چالش‌های اصلی فولاد کشور، ناقص بودن زنجیره تولید است که ما برای تکمیل زنجیره، به‌دنبال احداث کارخانه گندله‌سازی و کنسانتره هستیم.

معاون برنامه‌ریزی و فناوری مجتمع فولاد خراسان(نیشابور) عنوان کرد: فولاد خراسان در شهر سنگان در خواف در حال احداث کارخانه تولید کنسانتره به ظرفیت ۲ میلیون تن است تا بتواند نیاز مجتمع را به مواد اولیه برطرف کند.

وی یادآور شد: کارخانه کنسانتره فولاد در محل معادن سنگ آهن شهر سنگان شهرستان خواف با پیشرفت فیزیکی افزون بر ۲۰ درصد در مرحله اسکلت فلزی و ساختمان‌های جانبی در حال انجام است که امیدوارم در سال ۹۸ وارد مدار تولید شود.

اسماعیلی متذکر شد: فولاد خراسان سهم هشت درصدی تولید میلگرد و سهم ۲۶ درصدی صادرات میلگرد کشور را در سال گذشته داشت.

معاون برنامه‌ریزی و فناوری مجتمع فولاد خراسان(نیشابور) اضافه کرد: یک هزار و ۱۴۳ نفر نیروی انسانی به صورت مستقیم، ۸۴۶ نفر نیروی پیمانکاری و ۶۶۵ نفر نیروی پیمانکاری طرح‌های توسعه و ۱۵۰ نفر در احداث شرکت سنگان در مجموعه فولاد خراسان، اشتغال به کار دارند.