قیمت آهن و فولاد تا پایان سال روند تثبیتی خواهد داشت

آرتین پولاد: رییس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان آهن و فولاد براین عقیده است که عمده افزایش نرخ ها در این بخش تاکنون صورت گرفته و تا پایان امسال قیمت ها در بازار آهن وفولاد کشور روند تثبیتی خواهد داشت، درعین حال تحولات جهانی، می تواند منجر به شکنندگی نرخ ها شود.