تیرآهن ذوب آهن
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
12 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/12
33,761,470
0
14 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1402/7/12
38,715,600
+0.5%
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/12
38,532,120
+14.1%
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/12
43,211,010
-0.2%
16 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1402/7/12
43,302,760
+0.2%
18 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1402/7/12
52,477,070
-5.9%
20 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1402/7/12
63,302,760
-0.3%
22 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1402/7/12
74,770,650
+0.2%
22 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/12
74,587,160
-0.2%
24 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1402/7/12
86,697,250
+1.9%
27 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1402/7/12
100,458,720
-1.1%
27 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/12
100,458,720
-0.3%
30 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1402/7/12
124,770,650
+1.1%
تیرآهن ذوب آهن
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/9
247,710
0
12 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/9
264,230
0
14 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/9
247,710
0
16 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/9
229,360
0
18 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/10
52,385,330
-0.3%
18 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/9
229,360
0
20 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/10
63,302,760
-0.3%
20 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/9
232,120
0
22 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/9
232,120
0
24 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/10
86,880,740
-0.2%
24 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/9
232,120
0
27 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/9
229,360
0
30 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/10
124,954,130
-1.2%
30 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/9
247,710
0
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/9
32,110,100
0
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/9
40,366,980
0
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/9
30,183,490
0
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/9
38,165,140
0
18 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/9
64,587,160
0
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/10
31,467,890
+0.3%
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/10
39,908,260
+1.2%
18 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/10
49,541,290
0
20 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/10
57,798,170
0
22 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/10
70,366,980
-1.0%
تیرآهن ترک
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/9
38,490,830
0
8 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/9
29,316,520
0
10 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/9
56,839,450
0
33 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/9
559,640
0
36 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/9
568,810
0
40 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/9
568,810
0
45 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/9
559,640
0
50 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/9
559,640
0
55 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/9
706,430
0
60 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/9
653,220
0
تیرآهن روسیه
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
35 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/9
456,150
0
40 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/9
568,810
0
45 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/9
568,810
0
50 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/9
568,810
0
55 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/9
568,810
0
60 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/9
568,810
0
تیرآهن کره
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
33 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/9
568,810
0
36 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/9
568,810
0
40 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/9
568,810
0
45 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/9
568,810
0
50 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/9
568,810
0
50 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/9
568,810
0
55 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/9
568,810
0
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/9
30,733,950
0
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/9
38,990,830
0
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/9
38,990,830
0
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/9
27,522,940
0
18 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/9
48,165,140
0
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/9
28,623,860
0
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/7/9
39,449,550
0

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأیید موجودی و تأیید قیمت‌ از واحد فروش آرتین پولاد الزامی می‌باشد

 

 

۱۳۸۵ © کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آرتین پولاد محفوظ است.

بالا