تیرآهن ذوب آهن
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
12 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/5
4,819,270
+ 1.0%
14 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1402/12/5
4,346,790
+ 2.2%
14 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
28,350
+ 5.3%
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/5
4,252,290
+ 3.4%
16 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1402/12/5
5,669,730
0.0%
16 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
29,290
-1.6%
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/5
6,155,960
+ 9.5%
18 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1402/12/5
6,047,710
0.0%
18 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
26,460
0.0%
18 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/5
6,047,710
+ 0.8%
20 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
33,070
+ 4.5%
20 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/5
9,071,560
+ 4.9%
22 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
33,070
+ 7.7%
22 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/5
10,677,980
+ 3.2%
24 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
30,240
0.0%
27 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1402/12/5
12,756,880
+ 3.1%
27 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
29,290
+ 1.6%
27 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/5
12,567,890
+ 1.9%
30 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1402/12/5
15,119,270
-1.8%
30 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
29,770
-3.1%
30 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/5
15,213,760
-0.9%
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/5
3,590,830
0.0%
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/5
4,535,780
0.0%
18 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/5
5,480,730
0.0%
20 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/5
7,181,650
0.0%
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/5
3,401,840
+ 1.4%
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/5
4,535,780
+ 1.1%
20 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/5
6,898,210
+ 0.7%
22 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/5
8,788,070
+ 5.1%
تیرآهن اطلس
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/5
3,260,090
+ 5.2%
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/5
3,449,130
+ 1.4%
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/5
4,394,040
+ 1.1%
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/5
4,252,290
+ 1.1%
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/5
3,165,600
-6.9%
تیرآهن ذوب آهن
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
24 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1402/12/2
11,244,960
0.0%
تیرآهن فایکو
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
22 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/2
8,504,590
0.0%
24 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/2
10,205,510
-1.8%
تیرآهن اهواز
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1402/12/2
4,299,540
-1.1%

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأیید موجودی و تأیید قیمت‌ از واحد فروش آرتین پولاد الزامی می‌باشد

 

 

۱۳۸۵ © کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آرتین پولاد محفوظ است.

بالا