قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
284,410
0
12 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
38,532,120
0
12 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
311,930
0
14 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
275,230
0
14 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1401/12/25
42,110,100
0
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
42,201,840
0
16 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1401/12/25
58,623,860
0
16 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
302,760
0
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
58,715,600
0
18 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
55,963,310
0
18 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
247,710
0
18 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1401/12/25
55,871,560
0
20 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
66,972,480
0
20 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1401/12/25
66,880,740
0
20 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
247,710
0
22 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1401/12/25
87,064,230
0
22 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
266,060
0
22 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
87,155,970
0
24 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
114,678,900
0
24 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1401/12/25
114,587,160
0
24 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
284,410
0
27 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
247,710
0
27 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1401/12/25
105,412,850
0
27 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
105,504,590
0
30 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
284,410
0
30 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
137,614,680
0
30 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1401/12/25
137,522,940
0

قیمت تیرآهن فایکو

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
34,862,390
0
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
44,036,700
0

قیمت تیرآهن اهواز

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
33,944,960
0
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
43,119,270
0
18 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
52,293,580
0

قیمت تیرآهن یزد

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
34,862,390
0
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
44,036,700
0
18 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
52,293,580
0
20 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
71,100,920
0
22 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
75,229,360
0

قیمت تیرآهن ترک

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
34,128,450
0
8 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
23,119,270
0
10 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
44,954,130
0
33 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
651,380
0
36 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
669,706,430
0
40 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
651,380
0
45 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
651,380
0
50 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
651,380
0
55 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
798,170
0
60 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
763,310
0

قیمت تیرآهن روسیه

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
35 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
538,720
0
40 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
651,380
0
45 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
651,380
0
50 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
651,380
0
55 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
651,380
0
60 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
651,380
0

قیمت تیرآهن کره

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
33 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
651,380
0
36 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
651,380
0
40 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
651,380
0
45 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
651,380
0
50 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
651,380
0
50 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
651,380
0
55 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
651,380
0

قیمت تیرآهن بناب

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
33,027,530
0
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
45,871,560
0

قیمت تیرآهن ماهان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
42,201,840
0
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
33,027,530
0
18 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
55,045,880
0

قیمت تیرآهن کرمانشاه

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
33,027,530
0
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/12/25
42,201,840
0

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأیید موجودی و تأیید قیمت‌ از واحد فروش آرتین پولاد الزامی می‌باشد

 

 

۱۳۸۵ © کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آرتین پولاد محفوظ است.

بالا