آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۹ ۱۳۹۹/۶/۲۷
ردیف گرید طول (m) محل بارگیری ابعاد(mm) گرید طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری ابعاد(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵SP ۱۲ اصفهان ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP ۱۲ ۱۰۹,۰۰۰
ثابت
اصفهان ۱۵۰*۱۵۰
۲ ۵SP ۱۲ اصفهان ۱۲۰*۱۲۰ ۵SP ۱۲ ۱۰۸,۵۰۰
ثابت
اصفهان ۱۲۰*۱۲۰
۳ ۵SP ۶ اصفهان ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۱۰۸,۵۰۰
ثابت
اصفهان ۱۲۵*۱۲۵
۴ ۵SP ۶ یزد ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۱۰۸,۰۰۰
ثابت
یزد ۱۲۵*۱۲۵
۵ ۵SP ۶ یزد ۱۰۰*۱۰۰ ۵SP ۶ ۱۰۸,۵۰۰
ثابت
یزد ۱۰۰*۱۰۰
۶ ۵SP ۶ یزد ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP ۶ ۱۰۸,۵۰۰
ثابت
یزد ۱۵۰*۱۵۰
۷ ۵SP ۱۲ قزوین ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP ۱۲ ۱۰۹,۵۰۰
ثابت
قزوین ۱۵۰*۱۵۰
۸ ۵SP ۶ ساوه ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۱۰۹,۵۰۰
ثابت
ساوه ۱۲۵*۱۲۵
۹ ۵SP ۶ سمنان ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۱۰۸,۵۰۰
ثابت
سمنان ۱۲۵*۱۲۵
۱۰ ۵SP ۶ قم ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۱۰۹,۵۰۰
ثابت
قم ۱۲۵*۱۲۵

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأیید موجودی و تأیید قیمت‌ از واحد فروش آرتین پولاد الزامی می‌باشد

 

1385 © کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آرتین پولاد محفوظ است.

بالا