قیمت شمش آهن 6 متری

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
حالت استاندارد ابعاد طول بارگیری تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
ccm 5sp 100 6 متری کارخانه 1401/12/25
250,460
0
ccm 5sp 100 6 متری کارخانه 1401/12/25
251,380
0
ccm 5sp 125 6 متری کارخانه 1401/12/25
251,380
0
ccm 5sp 125 6 متری کارخانه 1401/12/25
255,050
0
ccm 5sp 125 6 متری کارخانه 1401/12/25
220,190
0
ccm 5sp 125 6 متری کارخانه 1401/12/25
255,970
0
ccm 3sp 125 6 متری کارخانه 1401/12/25
251,110
0
ccm 5sp 125 6 متری کارخانه 1401/12/25
250,920
0
ccm 5sp 125 6 متری کارخانه 1401/12/25
255,050
0
ccm 5sp 125 6 متری کارخانه 1401/12/25
253,670
0
ccm 5sp 125 6 متری کارخانه 1401/12/25
250,920
0
ccm 5sp 125 6 متری کارخانه 1401/12/25
250,460
0
ccm 3sp 150 6 متری کارخانه 1401/12/25
254,590
0
ccm 5sp 150 6 متری کارخانه 1401/12/25
255,970
0
ccm 5sp 150 6 متری کارخانه 1401/12/25
249,550
0
ccm 5sp 150 6 متری کارخانه 1401/12/25
256,430
0
ccm 5sp 150 6 متری کارخانه 1401/12/25
254,870
0

قیمت شمش آهن 12 متری

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
حالت استاندارد ابعاد طول بارگیری تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
ccm 5sp 120 12 متری کارخانه 1401/12/25
250,190
0
ccm 5sp 120 12 متری کارخانه 1401/12/25
255,970
0
ccm 5sp 150 12 متری کارخانه 1401/12/25
223,400
0
ccm 5sp 150 12 متری کارخانه 1401/12/25
221,560
0

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأیید موجودی و تأیید قیمت‌ از واحد فروش آرتین پولاد الزامی می‌باشد

 

۱۳۸۵ © کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آرتین پولاد محفوظ است.

بالا