کمبود گندله کشور را جبران کردیم

مهندس محیاپور معاون بهره برداری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در این خصوص می گوید: تولید مجموعه ما در مرداد ماه سال جاری در بحث تجمعی تولید, تجمعی گندله و تولید …. رکورد درخشانی زده است.

وی تصریح می کند: کارخانه گندله سازی شماره ۲ حدود کمتر از ۸ ماه است که راه اندازی شده در حالی که معمولا کارخانه ها به یک حداقل زمان نیاز دارند تا به ظرفیت برسند. برای کارخانه گندله سازی ۲ سال بازه زمانی برای رسیدن به ظرفیت تعریف شده است اما این کارخانه کمتر از ۸ ماه توانست به ظرفیت برسد به این معنی که کمتر از ۳ ماه به ظرفیت روزانه کارخانه و کمتر از ۸ ماه به ظرفیت سالانه کارخانه رسید و این یک رکورد جهانی است.

مهندس محیاپور اضافه می کند: آلمان در سراسر جهان کارخانه های گندله فراوانی دارد اما اذعان داشته است کارخانه گندله سازی شماره ۲ گل گهر اولین کارخانه ای است که در حداقل زمان به ظرفیت رسیده است.

وی با اشاره به میزان تولید این کارخانه عنوان کرد: ماه گذشته تولید گندله سازی ۴۵۸ هزارتن بود یعنی کارخانه عملا به ظرفیت ۵ میلیون تن خود رسید و تولید روزانه ما هم ۱۷۸۰۰ تن بوده است که در طراحی این کارخانه میزان ۱۶۶۰۰ تن برای آن در نظر گرفته شده بود یعنی ما در کمتر از ۸ ماه از تولید ظرفیت کارخانه هم عبور کردیم. همچنین ظرفیت کارخانه گندله سازی شماره ۱ با طراحی ۵ میلیون تن صورت پذیرفته که ما در مرداد ماه از ۵۳۰ هزار هم عبور کردیم به این منظور که حدود ۲۰ درصد بالاتر از ظرفیت تولید رسیده ایم.

معاون بهره برداری مجتمع گل گهر اضافه می کند: در کارخانه های کنستانتره هم به رکوردهای بسیار خوبی رسیدیم. کارخانه های کنستانتره مجموعه گل گهر تقریبا همگی با ظرفیت بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از ظرفیت طراحی شده مشغول به کار هستند و این نشان دهنده این موضوع است که مجموعه پرسنل ما با تلاشی چشمگیر کار کرده است و گل گهر صنعتی شده است، یعنی می تواند یک کارخانه را در یک زمان خیلی کوتاه راه اندازی کند، به بهره برداری و به ظرفیت برساند.
محیاپور تصریح می کند: ما بهره وری را در کارخانه ها بالا بردیم, هزینه ها را پایین آوردیم و تولید به ازای هر نفر را افزایش دادیم. همچنین برای استخدام در کارخانه های مذکور نیروها را بصورت کاملا بومی انتخاب کردیم.

وی در خصوص برنامه های پیش روی مجموعه گل گهر عنوان می کند: امسال در بحث کنستانتره برنامه داریم به تولید بیش از ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن برسیم. همچنین در بحث گندله نیز قرار است به تولید ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن برسیم و پیش بینی می کنیم امسال کل محصولات گندله و کنستانتره گل گهر به ۲۴ تا ۲۵ میلیون تن برسد. ما کمبود گندله کشور را جبران کردیم و از واردات گندله بی نیاز هستیم. همچنین در بخش معدن هم برنامه داریم از معدن شماره ۱ گل گهر ۱۲ میلیون تن سنگ آهن استخراج کنیم که تا کنون از این برنامه هم حدود ۱۵ درصد جلو هستیم و امیدواریم تا پایان سال به همین روال پیش برویم.