مذاکره بزرگترین شرکت تولیدکننده ورق تایلند برای انعقاد قرارداد با فولاد خوزستان

ساهاویریا، بزرگترین تولیدکننده ورق هاى فولادى تایلند و جنوب شرق آسیا با ابراز رضایت از کیفیت محصولات فولاد خوزستان، خواستار انعقاد قراردادهاى بلند مدت با گونه هاى فولادى جدید با این شرکت شده است.
سید محمد حسین امام، مدیر صادرات فولاد خوزستان با اشاره به بازدید تیم تایلندی از فولاد خوزستان گفت: هیئتی بلندپایه از مدیران ارشد شرکت فولاد ساهاویریا تایلند در روز ۲۳ مرداد از شرکت فولاد خوزستان بازدید کردند و مذاکراتی را درخصوص امکان تولید سفارشاتى با گونه هاى فولادى جدید با مدیران شرکت فولاد خوزستان متشکل از واحدهاى فروش و بازاریابى، بهره بردارى و کنترل کیفیت داشتند.

وی توضیح داد: شرکت فولاد ساهاویریا، نخستین تولیدکننده ورق هاى فولادى در تایلند و بزرگترین تولیدکننده ورق هاى فولادى در جنوب شرق آسیا با ظرفیت تولید ۵ میلیون تن انواع ورق هاى گرم به صورت رول و ورق هاى روغنى مى باشد که در ۴٠٠ کیلومترى بانکوک در سواحل غربى تایلند واقع شده است. این شرکت طى ماه هاى گذشته بخش قابل توجهى از اسلب هاى شرکت فولاد خوزستان را خریدارى و مصرف نموده است.
مدیر صادرات فولاد خوزستان خبر داد: این شرکت تایلندی هم اکنون ضمن اظهار رضایت از کیفیت محصولات فولاد خوزستان، خواستار انعقاد قراردادهاى بلند مدت با گونه هاى فولادى جدید با شرکت فولاد خوزستان مى باشد.