مرکز آمار شبهات آمارهای اقتصادی را برطرف کند

پایگاه
خبری آرتین پولاد – مهدی پازوکی درباره
نرخ رشد اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران برای فصل بهار و شبهات مطرح شده پیرامون
صحت و سقم آن اظهار کرد: رشد اقتصادی که بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان دو نهاد متولی
تولید و ارائه آمارهای کلان اقتصادی ارائه می‌کنند بر مبنای اصول حسابداری ملی انجام
می‌شود و من تصور نمی‌کنم که این دو مرکز آمار اشتباه تهیه و ارائه کنند.
وی بیان کرد: اختلافاتی
که معمولا میان آمارهای اعلام شده از سوی این دو مرکز درباره شاخص‌های کلان وجود دارد،
اینقدر زیاد نیست که بر مبنای آن کل آمارهای ارائه شده را زیر سوال برده و آنها را
مخدوش بدانیم. ضمن اینکه باید به این نکته هم توجه کرد بانک مرکزی ایران مورد تایید
مراکز اقتصادی بین‌المللی است و آنها با اعتماد به اصول حسابداری مرکز بین‌المللی داخلی
اطلاعات خود را از این مراکز می‌گیرند. به عبارتی سازمان‌های بین‌المللی محاسبات این
مراکز را قبول دارند و بر مبنای آنها گزارش‌های خود را تنظیم می‌کنند.
او اضافه کرد: البته
می‌توان انتقاداتی را نسبت به نحوه محاسبه آمار توسط این دو مرکز وارد کرد و این دو
مرکز نیز باید نسبت به آنچه ارائه می‌کنند پاسخگو باشند. با این حال اینگونه نیست که
مثلا تفاوت‌های شش یا هفت درصدی در برخی شاخص‌ها وجود داشته باشد و اگر خطا یا اشتباهی
رخ می‌دهد در درصدهای کوچک امکان‌پذیر است.
او اضافه کرد: با
این حال اگر شبهاتی نسبت به ارائه آمار وجود دارد باید آنها را از مراکز تولید و اعلام
آمار پرسش کرده و از آنها مطالبه کرد که با جزئیات پاسخگو باشند که مکانیزم‌های محاسبه
آنها به چه صورت، صورت گرفته و مثلا رشد اقتصادی در چه بخش‌هایی و کدام صنایع و مثلا
در بخش کشاورزی در کدام بخش‌ها صورت گرفته است.
این استاد اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: به نظر من نگاهی به تولیدات بخش کشاورزی و روند
افزایشی آن در سال گذشته و امسال و همچنین تولیدات بخش صنایع اعم از صنعت اتومبیل‌سازی
نشان می‌دهد که رشد مثبتی را تجربه کرده‌ایم. ضمن اینکه به هر حال تولید و فروش نفت
ما نیز افزایش یافته و این موضوع در نرخ رشد اقتصادی تاثیرگذار است.
او درباره تاثیر
این رشد اقتصادی بر وضعیت بیکاری اظهار کرد: قطعا شاهد تاثیر نرخ رشد اقتصادی بر وضعیت
اشتغال خواهیم بود، با این حال باید در نظر داشته باشیم که نرخ بیکاری اکنون بیش از
۱۲ درصد است و سالانه نیز یک میلیون نفر بیکار به بازار کار اضافه می‌شوند و دولت برای
اینکه جلوی افزایش نرخ بیکاری را بگیرد، باید بتواند برای جمعیت بزرگی اشتغال ایجاد
کند.