مشکل کمبود الکترود در صنعت فولاد اروپا

پایگاه خبری فولاد
ایران –  انجمن فولاد یوروفر اظهار کرده که فولادسازان اروپایی باید اقدامات
ضروری جهت جلوگیری از وقفه در تولید را به کار بندند چرا که عرضه الکترود با
محدودیت روبرو شده است. به گزارش فولاد
ایران،   فولادسازی
در اروپا هر ساله حدود ۲۲۶ هزار تن الکترود مصرف می کند.
۶۰
درصد نیاز از چین وارد می شود از این رو این کمبود می تواند تولید فولاد با کیفیت
بالا و متوسط را دچار مشکل سازد. احتمالا امسال صادرات الکترود چین ۵۰ درصد کاهش
می یابد و به ۱۰۰ هزار تن خواهد رسید.
کمبود
الکترود در صنعت فولاد اروپا به این دلیل ایجاد شد که در سطح دنیا چند سال اخیر
ظرفیت های تولید کاهش داشته و در چین نیز امسال سیاست های زیست محیطی منجر به
تعطیلی و کاهش تولید شد.
منبع:platts