مودیان مالیاتی چگونه از ارائه صورت حساب معاف می‌شوند؟

پایگاه
خبری آرتین پولاد – بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، صاحبان مشاغل گروه
سوم با پیش شرط عدم شمول در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف نیم درصد ارزش
معاملات کوچک الزامی به صدور صورت حساب نخواهند داشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بر اساس
بخشنامه رئیس سازمان مالیاتی، در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع آیین نامه ماده
۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، برای
معاملات خود تا سقف ۰.۵درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره ۳ قانون برگزاری مناقصات،
الزامی به صدور صورت حساب نخواهند داشت.
بر اساس مصوبه اردیبهشت ماه هیئت دولت،  معاملات کوچک تا سقف مبلغ دویست و بیست میلیون
(۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، در معاملات متوسط مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک می‌باشد
و از مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تجاوز نکند، تعیین شده است.
بر این مبنا در معاملات با ارزش کمتر از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نیازی به ارائه
کد اقتصادی طرفین(خریدار و فروشنده) وجود ندارد و معاملات فصلی با این شرایط به صورت
تجمیعی قابل ارائه به سازمان مالیاتی می‌باشد.
به گزارش تسنیم، در مشاغل گروه اول: مجموع مبلغ فروش کالا
و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق
آخرین برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۱ (مجموع برگ قطعی‌های اصلی و متمم) و بعد که
تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هرکدام بیشتر از
مبلغ سی میلیارد ریال باشد.همچنین اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت خود از لحاظ انجام
تکالیف جزء مودیان گروه اول محسوب می‌شوند: 
دارندگان کارت بازرگانی (وارد کنندگان و صادر کنندگان)- صاحبان کارخانه‌ها و
واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه
ذی ربط- صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر- صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، کلینیک‌های
تخصصی- صاحبان مشاغل صرافی- فروشگاه‌های زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه
ذیربط.
 مشاغل گروه دوم:مجموع مبلغ فروش
کالا وخدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده(قبل از کسر معافیت) طبق
آخرین برگ مالیات قطعی(مجموع برگ قطعی‌های اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و بعد که تا
تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هرکدام بیشتر از مبلغ
ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد.
گروه سوم نیز مودیانی هستند که در گروه‌های اول و دوم
قرار نمی‌گیرند جزء گروه سوم محسوب می‌شوند.