میزان استخراج سنگ مس به بیش از ۲۶.۹ میلیون تن رسید

به گزارش آرتین پولاد: میزان استخراج سنگ مس در هشت معدن مورد بررسی در دو ماهه نخست امسال به رقم ۲۶ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۱۹ تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت ۱۳ درصدی دارد.

جداول آماری واحد های تولیدی حاکی است که در اردیبهشت ماه امسال میزان استخراج سنگ مس، برابر با ۱۴ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۳۹۸ تن ثبت شد که نسبت به ماه مشابه در سال ۹۸ کاهش پنج درصدی دارد.
تولید بیش از ۴۳ هزار تن کاتد
همچنین برپایه عملکرد واحد های تولیدی نشان می‌دهد، کاتد مس در دو ماهه نخست امسال در سرچشمه و میدوک به رقم ۴۳ هزار و ۱۸۸ تن رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال، چهار درصد کاهش نشان می‌دهد.
علاوه براین اردیبهشت ماه ۹۹ واحد های یاد شده ۲۵ هزار و ۲۲۹ تن کاتد مس تولید کردند که در مقایسه با ماه مشابه پارسال، هشت درصد رشد عملکرد داشتند.
رشد تولید کنسانتره مس
تولید کنسانتره مس در دو ماهه امسال در معادن میدوک، سونگون و سرچشمه، چهل کوره، مزرعه و ۵۰۰ تنی رقم ۲۰۹ هزار و ۴۵۰ تن را نشان می دهد که نسبت به مدت مشابه پارسال دو درصد رشد دارد.
اردیبهشت ماه امسال کنسانتره مس تولیدی به رقم ۱۰۶ هزار و ۵۴۷ تن رسید که در مقایسه با ماه مشابه در سال ۹۸ رشد پنج درصدی دارد.
آند مس و رشد هفت درصدی
آند مس تولید شده در واحدهای سرچشمه و خاتون آباد در دوره این گزارش به رقم ۶۱ هزار و ۶۴۹ تن رسید که نسبت به دو ماهه نخست ۹۸ رشد هفت درصدی دارد.
امسال در اردیبهشت ماه میزان آند مس تولیدی به رقم ۳۰ هزار و ۹۵۹ تن رسید که در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته ۱۶ درصد رشد بازدهی نشان می دهد.
شرکت مس در سال گذشته یک میلیون و ۱۸۰ هزار تن کنسانتره تولید داشت، ۲۵۰ هزار تن کاتد و فروش بالای ۲۲ هزار میلیارد تومان را ثبت کرد که این ارقام رکوردهای شاخص برای صنعت مس محسوب می‌شود.