نزول ۲پله‌ای ایران در میان تولیدکنندگان فولاد باوجود افزایش تولید

آرتین پولاد: آمارهای انجمن جهانی فولاد نشان داد تولید فولاد ایران در جولای ۱۶.۵ درصد افزایش یافته و به ۱.۵۷۵ میلیون تن رسیده، اما با دو پله نزول در مقایسه با ماه قبل از آن در جایگاه چهاردهم تولیدکنندگان فولاد جهان است.