نقش فولاد در مدل مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور

به گزارش آرتین پولاد: علی امرائی افزود: این مدل کاملا دانش محور بوده و منطبق بر نقشه راه عملی و تحقیقاتی می باشد. در این مدل جامع، کل روستاهای هر شهرستان مورد نظر بوده و قرار است یک الگوی جامعی از مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی خراسان رضوی در شهرستان خواف به عنوان پایلوت عملیاتی گردد.

وی گفت: در اجرای این مدل، ابتدا نیروهای بومی تحصیل کرده به عنوان تسهیلگران این طرح در خواف انتخاب شدند. سپس ستاد طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرستان خواف با حضور اضلاع آن شامل کارگزاران حاکمیتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معین اقتصادی و نمایندگان جامعه محلی راه اندازی گردید. که کلیه اقدامات نیز با نظارت عالیه امام جمعه محترم شهرستان خواف و دستگاه قضایی شهرستان پیگیری می شود.

وی افزود: از اقدامات آتی در طرح مثلث اقتصادی، برگزاری کارگاه های مشارکتی با حضور اضلاع مثلث و نمایندگان کانون های آبادانی و پیشرفت روستایی است که در نهایت این کارگاه ها منتج به شناسایی پروژه ها و طرح های عملیاتی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی، زیرساختی، آموزشی مهارتی، طبیعی و محیط زیستی و اشتغال و کسب و کار خواهد شد.