نگاهی به بازار قراضه خاور دور

پایگاه خبری آرتین پولاد – روزهای گذشته در بازار واردات قراضه کره جنوبی فعالیت بیشتری مشاهده
شده  و عرضه کننده ها توانستند قیمت را
بالاتر ببرند. به گزارش آرتین پولاد، 
در واقع رونق بازارهای فولاد به رشد قیمت قراضه در خاور دور کمک
کرده است.
قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن ۳۰۷ دلار هر تن فوب معامله شده که
۹ دلار هر تن نسبت به هفته قبل رشد داشته است. قیمت های پیشنهادی جدید به ۳۱۶ دلار
هم رسیده است.
قراضه آ۳ روسیه نیز ۳۳۷ دلار هر تن سی اف آر کره معامله
شده  که ۳ دلار از پیشنهاد اولیه پایین تر
بود. قراضه سنگین ۲۰-۸۰ امریکا نیز ۱۰ دلار رشد قیمت هفتگی داشته ۳۰۵ تا ۳۱۰ دلار
هر تن سی اف آر تایوان شده است. درخواست های خرید جدید ۳۰۰ تا ۳۰۵ دلار هر تن سی
اف آر می باشند.
منبع: metal expert