نگاهی به بازارهای جهانی فولاد

آرتین پولاد: آخرین وضعیت بازارهای جهانی سنگ آهن، قراضه، بیلت، مقاطع و ورق منتشر شد.