هند در بازار میلگرد آسیا

پایگاه
خبری آرتین پولاد – هند که سرعت خوبی در توسعه بخش صادرات ورق خود داشته اخیرا وارد بازار صادرات
مقاطع نیز شده است. در جولای و آگوست هند در بازار مقاطع جنوب شرق آسیا حضور خوبی
داشته است و فعالان بازار به آینده بازار هند خوش بین هستند.
به گزارش آرتین پولاد،  کاهش
تقاضای داخلی مقاطع و همچنین قیمت های بالای چین باعث شده اخیرا این کشور در صادرات
به جنوب شرق آسیا فعال تر شود در حالی که چین عرضه کننده سنتی به این منطقه بوده
است. تا زمانی که قیمت های هندی ها رقابتی بماند این روند می تواند ادامه داشته
باشد.
همچنین اخیرا هند بیلت خود را در ۵۰۵ تا ۵۱۰ دلار هر تن فوب
به جنوب شرق آسیا عرضه کرده که خریداری نداشته است. میلگرد نیز در آینده نزدیک به
۵۲۵ دلار هر تن فوب خواهد رسید در حالی که میلگرد چین آخرین بار در ۵۳۰ دلار هر تن
فوب در این منطقه معامله شده و پیشنهادات قیمت حداقل ۲۰ دلار بالاترند.
منبع: metal expert