وجود ذخایر عظیم سنگ آهن در یزد کاملا محتمل و ممکن است

رئیس خانه معدن استان یزد گفت: در صورت انجام مطالعات اکتشافی عمیق در استان یزد، وجود ذخایر عظیم سنگ آهن دیگر به جزء آنومالی اخیر، کاملا محتمل و ممکن است.

سعید افضلی‌پور با اشاره به خبر جنجالی اکتشاف آنومالی ٢١ اعلام کرد: اکتشاف عمیق در این محدوده به صورت جدی از سال گذشته توسط ایمیدرو انجام شد که خبر موفقیت آمیز اولین گمانه آن توسط رئیس سازمان صمت استان اطلاع‌رسانی شد.

وی با اینکه هرگونه اعلام دقیق دخیره منوط به تکمیل عملیات اکتشافی است، این نوید را داد که در صورت انجام اکتشاف عمیق در سایر آنومالی‌های منطقه ایران مرکزی وجود دخایر چند میلیارد تنی کاملا محتمل است زیرا اکتشافات عمقی قدیمی با توجه به تکنولوژی و ادوات آن زمان، محدوده به عمق ۶٠٠ متر بوده است.

وی با بیان اینکه اتفاقا ماموریت اکتشافی ایمیدرو باید اکتشافات عمیق باشد، اشاره کرد: بخش خصوصی، اکتشاف سطحی و یا عمق متوسط را خوب تجربه کرده و سازمان‌های اکتشافی دولت باید به اعماق بالا ورود کنند که لازمه تجهیزات به‌روزتر است.

وی گفت: حداقل پنج آنومالی دیگر سنگ آهن در استان یزد وجود دارد که نیازمند اکتشافات عمیق است.