ورق در چین ارزان شد

پایگاه خبری فولاد
ایران –   ورق گرم صادراتی چین با
توجه به افت بازار داخلی و فیوچرز و در کل جو منفی بازار فولاد پایین آمده است.
ورق گرم حمل نوامبر چین ۱۰ دلار افت هفتگی داشته ۵۸۰ تا ۶۱۰ دلار هر تن فوب شده
است. به گزارش آرتین پولاد،  اغلب کارخانه ها در ۶۰۰ تا ۶۱۰ دلار پیشنهاد می دهند. افت ۹
دلاری بازار داخلی نقدی ورق گرم و کاهش ۱۴ دلاری قرارداد ژانویه در بورس شانگهای
موجب شد روند بازار صادرات هم نزولی گردد.
در هر حال افت قیمت هم کمکی به بهبود تقاضای صادراتی نکرده
است. چند معامله ناچیز با کره و ویتنام اخیرا بسته شده است.
منبع: metal expert