وزیر کار سرپرست صندوق بازنشستگی فولاد را منصوب کرد

به گزارش آرتین پولاد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی «سید عباس هاشمی منش» را به عنوان سرپرست صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد منصوب کرد.

موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، موسسه‌ای بیمه‌گر و اجتماعی است که جمعیت قابل توجهی از بازنشستگان، مستمری بگیران و شاغلین معدنی و صنایع معدنی و نیز فولادی را تحت پوشش خود قرار داده است.
این صندوق سال ۱۳۵۴ امور بازنشستگی برای رسیدگی به وضعیت بازنشستگان تاسیس شد و سال ۱۳۷۵ به موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد تغییر نام یافته است و زیر نظر شرکت ملی فولاد اداره می‌شد.
این صندوق در حال حاضر ۸۵ هزار نفر بازنشسته بطور مستقیم و با احتساب اعضای خانواده آنها بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر بعنوان عضو وابسته داشته و پرداخت مستمری و هزینه درمان و رفاه ایشان را برعهده دارد و از حدوداً تعداد ۱۲ هزار نفر( کارکنان واحدهای معدنی و صنعتی، فولادی و ستادی) بعنوان مشارک حق بیمه دریافت می‌کند.
محمد شریعتمداری، در حکم انتصاب سرپرست جدید صندوق بازنشستگی فولاد از وی خواسته در راستای تدابیر دولت و با رعایت قانون‌مداری و با توجه به حقوق صاحبان اصلی تمهیدات لازم برای انجام نظارت دقیق، پیوسته و هوشمندانه در جابه‌جایی صندوق انجام دهد.
همچنین با نظارت و ارزیابی دقیق عملکرد حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی صندوق ضمن ارتقاء شفافیت و استقرار انضباط مالی و تشکیلاتی، بستری مناسب جهت افزایش بهره وری صندوق را فراهم آورید.