پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها فقط روی کاغذ

پایگاه
خبری آرتین پولاد – مدیرعامل بانک خاورمیانه
با بیان اینکه پرداخت بدهی از محل تسعیر ارز و تجدید ارزیابی دارایی‌ها در قبال بانک‌ها
دردی را دوا نمی‌کند، گفت: این مباحث فقط کاغذی بوده و باید پول تزریق شود.
به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری فارس، پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه در همایش بانکداری
اسلامی با اشاره به موضوع بدهی‌های دولت به نظام بانکی اظهار داشت: رئیس سازمان برنامه
و بودجه طی سخنانی اظهار کرد که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه و
پرداخت بدهی‌های بانک‌های دولتی پرداخت شده که البته این موضوع روی کاغذ بوده و فقط
روش حسابداری است.
وی تأکید کرد: شیوه
پرداخت بدهی به صورت کاغذی، دردی از سیستم بانکی و بانک‌ها دوا نمی‌کند، بلکه باید
منابع و پول به بانک برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی و تأمین مالی طرح‌ها صورت بگیرد.