پرونده های ناتمام و کاهش تولید فولاد در عربستان

پایگاه
خبری آرتین پولاد – تقاضای فولاد در
عربستان روند نزولی دارد علت این امر محدودیت بودجه و کند شدن سرعت اجرای پروژه
هاست . به همین دلیل کارخانجات فولاد عربستان تولید خود را کاهش داده اند . به گزارش آرتین پولاد، به
علت کمبود بودجه ۷۰ درصد هزینه های پروژه هاه دولتی پرداخت نشده است . پروژه هایی
که در الویت هستند پروژه های راه سازی نیرو و خانه های ارزان قیمت است این پروژه
ها تاثیر زیادی در تقاضای فولاد ندارند ، به همین علت موجودی انبارها به شدت
افزایش یافته است به همین علت کارخانه های سازنده فولاد حجم تولید خودشان را کاهش
داده اند . پیش بینی میشود تقاضای مقاطع در عربستان امسال به ۱.۲ میلیون تن برسد
که نصف کل مصرف اعضاء شورای همکاری خلیج فارس است .
منبع: Metal Expert