چگونه از بازارهای صادراتی فولاد حذف نشویم؟

مهندس فرزاد ارزانی، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در گفت و گو با  چیلان  اظهار داشت: با تکمیل زنجیره ارزش در فولاد هرمزگان که بعد از اجرای طرح توسعه آغاز می شود، زنجیره ارزش در این شرکت تکمیل و در نتیجه به پایگاه صادرات کشور تبدیل خواهد شد. وی در خصوص استراتژی صادرات شرکت تأکید کرد: علاوه بر کیفیت، بازاریابی و استمرار صادرات مهم است. البته وفاداری بین خریدار و فروشنده نیز مهم است که همگی با تعامل و صداقت بدست می آید. اگر غیر از این باشد از بازار حذف خواهیم شد.

آقای مهندس ارزانی، استراتژی صادراتی فولاد هرمزگان بر چه محوری است؟
در صادرات علاوه بر کیفیت و تولید محصولات کیفی، بازاریابی هم مهم است. یعنی وظیفه بخش فروش یافتن مقاصد صادراتی و مناطق هدف است. به معنای دیگر باید دید در کدام مناطق قدرت رقابت داریم و در کجا نداریم. بعد از شناسایی باید به دنیال تحلیل و آنالیز این بازارها باشیم و بعد از آن با استفاده از برند شرکت، مشتریانی را پیدا کنیم که در دراز مدت امکان کار با آنها وجود داشته باشد. بازار صادراتی باید بازار مستمر و پایداری باشد تا رضایت و اعتماد مشتریان جلب شود.
بنابراین علاوه بر کیفیت، بازاریابی و استمرار صادرات مهم است. البته وفاداری بین خریدار و فروشنده نیز مهم است که همگی با تعامل و صداقت بدست می آید. اگر غیر از این باشد از بازار حذف خواهیم شد.
یک مورد مهم دیگر که در صادرات اهمیت دارد، قوانین است. انتظار می رود که دولت نسبت به ایجاد و وضع قوانین به گونه ای اقدام کند که صادرات را تسهیل کند و حتی صادرات مشمول تخفیفاتی گردد. این مشوق های صادراتی سبب خواهد شد انگیزه برای صادرات افزایش یابد و صادرات از اولویت شرکت ها قرار گیرد.
اولویت اول در صادرات، مشتریانی است که پیش از این با فولاد هرمزگان کار می کردند چون نمی توان مشتری را رها کرد در غیر این صورت وفاداری بین خریدار و فروشنده از بین خواهد رفت. اما موازی با مشتریانی فعلی، به دنبال یافتن بازارهای هدف جدید دیگر هم خواهیم بود. برای مثال فولاد مبارکه، با وجود رکود صنعت داخلی، تولید خود را کاهش نداد بلکه از بازار داخل به بازار خارج شیفت کرد حتی در مقطعی این شرکت ۴۰ درصد از محصولات خود را صادر نمود. بنابراین بر آن هستیم تا این چالاکی را در فولاد هرمزگان هم ایجاد کنیم.
آقای مهندس ارزانی، طرح توسعه شرکت فولاد هرمزگان در چه وضعیتی است؟
طرح توسعه شرکت فولاد هرمزگان یکی از موضوعات مهم است. مذاکرات با شرکت SMS صورت گرفته است و با انعقاد این قرارداد علاوه بر افزایش ظرفیت، مسئولیت ها و فعالیت ها در فولاد هرمزگان چندین برابر می شود. همچنین پس از اینکه کلنگ طرح توسعه بر زمین زده شد و اعتماد لازم و کافی از اجرای آن حاصل شد به سمت تکمیل زنجیره و اجرای سایر طرح هایی برنامه ریزی شده حرکت می کنیم. و امیدواریم بتوانیم هرمزگان را مرکز صادرات کشور کنیم چراکه هرمزگان جانمایی بسیار مناسبی دارد و نزدیکی به دریا بحث صادرات را برای آن ضرورت می بخشد.