کف سازی قیمت اسلب جهانی یا آماده شدن اسلب ایران برای کاهش نرخ؟/ مقایسه روند قیمت فولاد صادراتی ایران و CIS

به گزارش آرتین پولاد: قیمت بیلت صادراتی CIS در هفته منتهی به ۱۲ آبان ۱۴۰۲ با ۱.۱ درصد افت به ۴۶۵ دلار به ازای هر تن رسید. دامپینگ روسیه طی ماه گذشته بیلت صادراتی CIS را در مسیر نزولی قرار داده است.

قیمت شمش صادراتی ایران نیز با همین میزان افت نسبت به هفته گذشته به ۴۷۰ دلار به ازای هر تن رسید. فاصله قیمتی بیلت CIS و فوب ایران به ۵ دلار بر تن معادل یک درصد رسیده است.

قیمت هر تن اسلب صادراتی CIS با ۰.۵ درصد افت نسبت به هفته گذشته به ۴۵۸ دلار به ازای هر تن رسید که به نظر می رسد در همین سطوح در حال کف سازی مجدد است. موضوعی که حدود سه ماه قبل و در اواخر تیر و اوایل مردادماه نیز صورت گرفت.

قیمت هر تن اسلب صادراتی ایران نیز بدون تغییر نسبت به هفته گذشته در سطح ۴۷۳ دلار به ازای هر تن باقی ماند. برای چهارمین هفته متوالی است که قیمت اسلب صادراتی ایران بالاتر از اسلب صادراتی CIS قرار می گیرد. موضوعی که در سال جاری بی سابقه است!

منبع: چیلان