۱۸۷ درصد رشد درآمد فروش فولاد هرمزگان

به گزارش آرتین پولاد: درآمد فروش شرکت فولاد هرمزگان در مردادماه امسال ۱۴۹۱.۵ میلیارد تومان بوده است که نسبت به تیر ماه کاهش ۱۳ درصدی داشته است.

مقایسه فروش این شرکت در مرداد ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۲۶ درصد افزایش یافته است.

درآمد مردادماه این شرکت ۱۲ درصد کمتر از متوسط فروش سال ۱۴۰۰ بوده است.

این شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۸۵۱۷.۴ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۱۸۷ درصدی داشته است